Mansur Serikov, Yerken Gubashev, Alisher Ismailov, Serik Salkinbayev, Alikhan Karibayev, Altynshash Shayakhmetova