Polina Gukhman, Elizaveta Ischenko, Bogdan Goloschuk, Ekaterina Strogova, Sergey Safronov